EN PLASTLÅDA MED DISPLAY ELLER SKÄRM: HMI & IOT KAPSLINGSLÖSNINGAR FÖR BÄTTRE ERGONOMI!

En specialtillverkad plastkapsling är en produkt som skapas genom att sätta ihop plastskivor för att skydda, försköna eller täcka elektronisk utrustning, inklusive en bildskärm. Dess frontpanel kan vara vinklad, vilket förbättrar interaktionen mellan användaren och maskinen. Storleken kan varieras beroende om den ska hållas i handen, placeras ett skrivbord eller monteras en vägg. Den lutande frontpanelen med ett uttag för en display, en bildskärm eller ett tangentbord skyddar inte bara elektroniska komponenter, t.ex. kretskort och kontakter, från smuts, vätskor eller elektromagnetiska störningar, utan gör det också möjligt för användaren att bekvämt nyttja den elektroniska enheten och förbättrar kvaliteten gränssnittet mellan människa och maskin

Hur utformar man en skräddarsydd plastkapsling bäst med avseende på ergonomi?

Frontpanelens vinklade läge gör det möjligt att montera ett membrantangentbord eller en bildskärm rätt sätt. LTP tillverkar skräddarsydda höljen utan särskilda formar. Detta innebär att även små och medelstora serier kan utvecklas och producerasefter mått”.

Det kan till exempel handla om en åtkomstkontroll som registrerar alla som kommer in kontoret genom att dem att klicka en skärm. Skärmen och elektroniken kretskortet bakom skärmen är själva produkten men utan en snygg inkapsling kommer det inte att se bra ut och elektroniken riiskerar att skadas. Det är i den här typen av situationer som ett specialdesignat hölje i plast är en bra lösning.

Skräddarsydda membrantangentbord för din skräddarsydda plastkapsling: Välj alternativet "1 stop - shop"!

Många alternativt från ett företag: LTP har specialiserat sig konstruktion och utveckling av anpassade plastkapslingar i över 30 år. Nästan från första dagen har denna unika lösning exporterats till flera andra europeiska länder, t.ex. Tyskland, Nederländerna, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Lokala partners blev nogrant utvalda av  LTP i varje enskilt fall. Målet var att erbjuda ett verkligt mervärde de olika marknaderna. Därför är alla LTP:s lokala partner erfarna team och erbjuder, förutom djup kunskap om utveckling av höljen, olika standardelektronik, men också skräddarsydda lösningar för membrantangentbord, kontaktdon, metallhöljen och många andra lösningar som tillverkare av elektroniska enheter behöver. Dessa apparater har huvudsakligen test-, analyseller mätfunktioner. De används inom hälsooch skönhetsbranschen, industrin och mikroelektroniken.

« Membrantangentbordets flexibla kretsar är screentryckta med kontaktytor och spår i ledande silver- och/eller kolbläck och dielektrisk isolering en eller flera polyesterfilmer som är åtskilda av distanser.
membrantangentbord skärs de olika lagren ut med laser, vilket garanterar maximal precision och registrering. Anslutningen till kretskortet sker via en kontakt som är fastklämd i polyesterfilmens ände eller direkt genom att sätta in filmen kretskortet.
Inspektion, provning och spårbarhet av enheterna säkerställs i slutet av tillverkningsprocessen. »

Source : http://ihmfrance.com/clavier-a-membrane/

De mest kända kategorierna är följande:

  • Det platta tangentbordet
  • Tangentbordet i polyesterkupol
  • Tangentbordet med metallkupol
  • Det aktiva eller intelligenta tangentbordet