DIN TILLVERKARE AV PLASTKAPSLINGAR: FRÅN DESIGN OCH UTFORMING TILL PRODUKTION

LTP är en konstruktör och tillverkare av plasthöljen.

Till skillnad från konsulteller tjänsteföretag omfattar LTP:s erbjudande hela kedjan från utformning av produkten till tillverkning av ditt skräddarsydda plasthölje.

För att göra detta tar vi hänsyn till dina tekniska, budgetmässiga och estetiska krav.

Den första fasen är att förstå och formulera dina behov utifrån sex teman som är grunläggande vid tillverkning av kapslingar.
1.Information om kund, produkt och projekt

Genom att inhämta information om dessa ämnen kan vårt tekniska försäljningsteam lära känna ditt företag, din verksamhet och ditt projekt. För en skräddarsydd konstruktion är denna förståelse nödvändig för att vi ska kunna uppfylla dina förväntningar i hög grad som möjligt och göra ditt projekt till en framgång. LTP har tillverkat plasthöljen ända sedan 1985 och vårt team hanterar cirka 400-500 nya projekt per år. Det ger oss en rikedom av erfarenhet som vi stolt tillämpar varje ny förfrågan vi hanterar.

2.Användningsmiljö och ergonomiska krav

Att klargöra dessa krav är viktiga för den tekniska och ergonomiska utformningen av din inkapsling.  Det är uppenbart att kravställningen skiljer sig mycket åt mellan en enhet som installeras utomhus och en enhet som installeras inomhus. Dessutom måste dess form, åtkomstzoner och användningsgränssnitt överensstämma med dess tänkta funktionalitet.

3.Typ av projekt kapslingen är tänkt att användas till [Skyddskapsling, POS, del, hölje]

Här försöker vi förstå om ditt projekt är en sluten kapsling som innehåller elektroniska komponenter, eller om det snarare är för att skydda användaren, en känslig del av produktionsutrustningen eller helt enkelt en mekanisk del.

4.Tekniska krav

Detta ämne kommer att vara huvudämnet i våra utbyten och den viktigaste delen. Det handlar om att definiera dina behov när det gäller mekanisk, kemisk, temperaturmässig, elektromagnetisk och tätningsbeständighet. Det handlar också om vilken typ och tjocklek av material som kommer att behövas, samt vilka åtkomstpunkter till din kapslingens innehåll du vill skapa.

5.Krav på design och estetik

Design och estetik kommer främst att styra arbetet hos våra designers, våra efterbehandlare (målning och märkning) och vårt team för slutlig kvalitetskontroll. Utvecklingen av en dold eller mekanisk del kräver ett helt annat tillvägagångssätt än en högklassig plastterminal för en teknisk anordning som används i ett laboratorium.

6.Kundtjänst

Som extratjänst kan vi lägga till sådant som normalt inte ingår i vår kärnverksamhet, men som är mycket uppskattat av våra kunder. Det kan t.ex. handla om uppgifter som montering, förpackning eller dokumentationstjänster. Först när vi har samlat in så mycket information som möjligt om ditt projekt kan vi påbörja designfasen.

LTP, TILLVERKARE AV INKAPSLINGAR: TVÅ UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR DITT SKRÄDDARSYDDA PLASTHÖLJE

Vi har märkt ett växande behov av snabbhet nästan alla marknader. Därför har det blivit en viktig fråga för oss att minska leveranstiderna för era produkter och se till att  tillförlitligheten är mycket hög.

För att lösa detta problem erbjuder vi som tillverkare av plastkapslingar två utvecklingsalternativ, beroende hur komplext ditt projekt är: ElectroniCase och DesignCase

Ditt projekt hanteras av samma team med samma kompetens. Efter valideringen av den tekniska 3D-modellen kommer din prototyp, beroende dess egenskaper, att utformas via alternativet ElectroniCase eller via alternativet DesignCase. Vårt designkontor har mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av anpassade plastkapslingar och kommer att säkerställa att ditt projekt är genomförbart. Om möjligt kommer de att optimera konstruktionen för förenklad produktion och därmed lägre kostnad. Därefter testas monteringsmetoden, tillverkningsinstruktioner utformas och därefter är projektet redo för massproduktion.

Vi skräddarsyr alltså specifikt designen och tillverkningsmetoden för ditt projekt.

EN LÖSNING FÖR PLASTBEARBETNING SOM UPPFYLLER BÅDE ENKLA OCH KOMPLEXA BEHOV

Som tillverkare av plasthöljen i Frankrike lämpar sig vår formlösa teknik både för mycket enkla projekt eller delar men även för tekniskt komplexa projekt.

Ett enkelt projekt kan vara en frontpanel, en distans, ett fäste eller en plaststång.

Ett komplext projekt kan vara ett hölje, ett skrivbord eller en terminal med en pekskärm, ett membrantangentbord, en tryckt krets, lysdioder, ljusledare eller andra elektroniska eller mekaniska komponenter.

Höljet kan sedan kompletteras med tillbehör som hjul, gångjärn eller lås.

Oavsett om de är enkla eller komplexa följer de projekt som tillverkas utan gjutformar samma väg från den första kontakten, utarbetandet av en teoretisk design och en offert, beställningen, den första 3D-visualiseringen och tillverkningen av en prototyp. (Det senare är den avtalsgrund som ligger till grund för serien).

En tillverkare av specialanpassade plastkapslingar utformar ett hölje eller en kapsling med hjälp av två huvudelement:

  • En 3D-fil för virtuell validering
  • En komplett prototyp med alla nödvändiga ytbehandlingar (märkning, målning) för mekanisk validering men även för designvalidering

I vissa fall kan vi också kombinera flera tekniker som erbjuds av andra partnertillverkare:

  • Injektion
  • Bearbetning av plast
  • Additiv utskrift
  • Thermoformning
  • Vakuumoch gravitationsgjutning
  • Komposit
  • Stödram av metall

Vår inköpsavdelning har noggrant valt ut dessa samarbetspartners och vi tar hand om och garanterar kontakten och uppföljningen, från utformning till kontroll och leverans.