LTP FÖRETAG: DESIGN OCH UTFORMNING

Design och koncept : kombinationen av estetik och teknik.

LTP har sedan starten prioriterat estetiken i de produkter som designas för kunderna.
Kapslingen eller höljet är det som slutkunden ser av den integrerade produkten. 

För ditt projekt kan vi utgå från din produkt:

  • Din konstruktör har utformat din kapsling eller ditt hölje: vi utformar det på samma sätt eller erbjuder dig de anpassningar som vår teknik kräver.
  • Du har tillräckligt exakta planer: vi erbjuder dig en estetisk form som är anpassad till olika tekniska egenskaper.
  • Du vill ha en design: vår interna designer gör en designstudie och föreslår 2-3 projekt (se design och prototyp).