3D PRINTING: ADDITIEF PRINTPROCES

Additieve vervaardiging of additief 3D-printen is een overkoepelende term voor verschillende technologieën:
Extrusie en draaddepositie (FDM, FFF)
Fused deposition modeling of Fused Filament Fabrication is een 3D-printtechnologie. Deze technologie bestaat uit het afzetten van materiaal in lagen. De technologie maakt gebruik van een polymeerfilament dat wordt gesmolten en vervolgens geëxtrudeerd om een onderdeel laag voor laag op te bouwen. (Bron: Wikipedia)
Hars en lichtuitharding (SLA, DLP)
DLP (Digital Light Processing) is een 3D-printtechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van een gelijknamige projector om de fotopolymeren te fixeren. Dit proces lijkt sterk op SLA, maar verschilt in die zin dat het gebruik maakt van een lamp in plaats van een UV-laserstraal. Voorwerpen die met dit procedé worden bedrukt, hebben dus dezelfde kenmerken (Bron: www.sculpteao.com)
Sinteren en smelten van poeder (SLS, SLM)
Selective Laser Sintering (SLS) is een techniek voor het snel vervaardigen van prototypes waarbij gebruik wordt gemaakt van selectief lasersinteren zonder vloeibare fase. ... van poeders die zijn gesinterd of gesmolten met laserenergie van hoog vermogen. (Bron: Wikipedia)
Materiaal sproeien (Jetting)
Binder Jetting technologie, ook bekend als Inkjet Powder Printing, is een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een bindmiddel dat op het oppervlak van het substraat wordt aangebracht om een verbinding tot stand te brengen. plaatselijk op een dunne laag poeder, laag voor laag, volgens het 3D-model. (Bron: www.a3dm-magazine.fr)

Al deze technologieën hebben gemeen dat zij het vereiste onderdeel laag voor laag opbouwen, hetzij door materiaal toe te voegen, hetzij door bestaand materiaal in de tank te polymeriseren.

De keuze van de technologie is gebaseerd op verschillende criteria: het uiterlijk van de afwerking en de noodzaak om maattoleranties te handhaven.

Kunststof Plaatwerk: een alternatief voor additief printen

3D-printen wordt in de industrie gebruikt als alternatief voor spuitgieten. Het is vooral doeltreffend voor de vervaardiging van prototypen of zeer kleine series.
Kunststofplaatbewerking, ook een alternatief voor kunststofspuitgieten, is een efficiënt kunststof procedé vooral voor de productie van kleine en middelgrote series

Bij de productie van kleine tot middelgrote series is de fabricage van kunststof plaatwerk, zonder mallen of gereedschap, een aanzienlijk concurrerender proces dan 3D-printen.
Net als bij 3D-printen kunnen bij de fabricage van kunststof plaatwerk bij elke productiebatch productwijzigingen worden aangebracht.

ElectroniCase: een alternatief voor online 3D-printen

Online 3D-printen is een efficiënt automatisch offerte-instrument dat door de gebruikers op prijs wordt gesteld. U kunt met online 3D-printen onmiddellijk een offerte krijgen voor de vervaardiging van het onderdeel, zonder tussenkomst van de fabrikant. In dezelfde geest heeft La Tôlerie Plastique een website en een calculator ontwikkeld waarmee de gebruiker, net als bij het online 3D-printen, zelfstandig en zonder vertraging een offerte kan aanvragen. Met ElectroniCase biedt La Tôlerie Plastique gebruikers een zelfstandig offerte instrument, vergelijkbaar met dat van online 3D-printing

Kleine en middelgrote productieseries: lagere kosten versus 3D-printen

3D-printtechnologieën worden veel gebruikt voor de productie van prototypes of zeer kleine series (3 tot 10 onderdelen).

Dit voordeel is ook een limiet die snel bereikt wordt bij de productie van kleine series van enkele tientallen onderdelen, of middelgrote series van enkele honderden onderdelen.
Met uitzondering van zeer kleine onderdelen levert 3D-printen namelijk geen schaalvoordeel op voor massaproductie.


Omgekeerd heeft het kunststof plaatwerk dezelfde voordelen als het vormloze procedé, maar profiteert het ook van een dalende kostprijs voor de productie van kleine en middelgrote series.

Post-processing bij 3D-printen op maat

Onderdelen die vandaag worden gemaakt door 3D-printing van koolstofvezel, polymeerfilament, hars, gesinterde poeders vereisen nabewerking, om het zichtbare effect van de lagen te verminderen. Er zijn verschillende nabehandelingsmethoden om het oppervlak te egaliseren, zoals schuren of baden.
Het schuren, dat met de hand gebeurt, is tijdrovend en laat geen degressie van de hoeveelheid toe.

Het baden staat een degressiviteit in hoeveelheid toe, maar het doet de precisie van afmeting verloren gaan, met name in de hoeken worden rond.

Bel ons op +31 (0)79.36.25.666.
Laten we praten over uw project om de juiste oplossing te vinden. Onze teams staan ​​tot uw dienst.