LTP FÖRETAG: SKRÄDDARSYDD TILLVERKNING

LTP är ett tillverkningsföretag inriktat mot små och medelstora produktionsserier.

LTP:s strategi har sedan starten varit att leverera högsta kvalitet och minimera ledtiderna för sina kunder. För att uppnå detta resultat har LTP integrerat alla nödvändiga medel och färdigheter i sina resurser:
Utformning och tillverkning av specialanpassade kapslingar.

Alla processer och rutiner är ISO 9001-certifierade sedan 2008

  • Konstruktionsbyrå med 5 ingenjörer (SolidWorks, MTEL, LTP Works, Swood, Logopress)
  • Verkstäder för tillverkning av kapslingaroch höljen (maskinbearbetning, spårning, vikning, bockning, montering)
  • Verkstäder för efterbehandling (digitaltryck, gravering, EMC-skärmning, färger och lackering)
  • Slutbesiktning och förpackning